บริษัท นีโอ คอนเดค จำกัด ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบอย่างครบวงจร
ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบปรับอากาศ โดยมีขอบเขตการให้บริการที่หลากหลาย
พร้อมให้บริการคุณด้วยทีมงานทีมงานมากประสบการณ์
และควบคุมงานต่าง ๆ โดยวิศวกรที่มีความชำนาญสูงเพื่อให้

ผลงานคุณภาพ ตรงตามกำหนดเวลา
เพื่อความพึงพอใจสูงสุด
ของทุกโครงการของคุณ

iconcol2-1

Engineering

Design

การออกแบบทางวิศวกรรม

อย่างเข้าใจและเข้าถึงทุกความต้องการและมาตรฐานด้านต่าง ๆ

iconcol2-2

Project
Management

การบริการจัดการโครงการ

โดยทีมงานบริหารมากประสบการณ์และทีมวิศวกรคุณภาพ

iconcol2-3

Contract Work &Procurement

รับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบ

ผลงานคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามกำหนดเวลา

iconcol2-4

Renovation & Modification

ซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบ

เพื่อคงสภาพและปรับปรุงระบบต่าง ๆ  ให้ทันต่อการใช้งาน

บริษัท นีโอ คอนเด็ค จำกัด ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบอย่างครบวงจร
ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบปรับอากาศ โดยมีขอบเขตการให้บริการที่หลากหลาย
พร้อมให้บริการคุณด้วยทีมงานทีมงานมากประสบการณ์
และควบคุมงานต่าง ๆ โดยวิศวกรที่มีความชำนาญสูงเพื่อให้

ผลงานคุณภาพ ตรงตามกำหนดเวลา
เพื่อความพึงพอใจสูงสุด
ของทุกโครงการของคุณ

iconcol2-1

Engineering

Design

การออกแบบทางวิศวกรรม

อย่างเข้าใจและเข้าถึงทุกความต้องการและมาตรฐานด้านต่าง ๆ

iconcol2-2

Project
Management

การบริการจัดการโครงการ

โดยทีมงานบริหารมากประสบการณ์และทีมวิศวกรคุณภาพ

iconcol2-3

Contract Work &Procurement

รับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบ

ผลงานคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามกำหนดเวลา

iconcol2-4

Renovation & Modification

ซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบ

เพื่อคงสภาพและปรับปรุงระบบต่าง ๆ  ให้ทันต่อการใช้งาน

Define a better

CASE STUDIES

Get in touch for

Discuss Your Project

icon-contact-mail
icon-contact-phone

News & Update

รับประกันผลงานหนึ่งปีนับจากวันส่งมอบงาน...

Get in touch for

Discuss
Your
Project

icon-contact-mail
icon-contact-phone

News & Update

รับประกันผลงานหนึ่งปีนับจากวันส่งมอบงาน...